TEFI CONSULTING SERVICE, s.r.o.
Ing. Petr Přerovský
Krausova 264/11
772 00 Samotišky

  27767094
pevná linka: +420 585 750 059
mobil: +420 731 116 806
e-mail info@tcs-cz.cz
web www.tcs-cz.cz

01Projekční a inženýrská činnost

 1. Projektová činnost
  - studie stavebních úprav ve variantách
  - stavebně technický průzkum budov a staveniště
  - statické posudky konstrukcí a budov
  - dokumentace pro povolení stavby - ohlášení a povolení
  - požárně bezpečnostní řešení v projektové činnosti
 2. Inženýrská činnost
  - spolupráce při vytvoření podnikatelského záměru zákazníka
  - odhad investičních nákladů
  - průzkum a zaměření konstrukcí za účelem ověření stavu objektu
  - základní technicko-ekonomická rozvaha
  - projednání s příslušnými orgány státní správy
  - zajištění stavebního povolení, souhlasu s provozem a kolaudačního souhlasu
  - autorský a technický dozor po dobu realizace