TEFI CONSULTING SERVICE, s.r.o.
Ing. Petr Přerovský
Krausova 264/11
772 00 Samotišky

  27767094
pevná linka: +420 585 750 059
mobil: +420 731 116 806
e-mail info@tcs-cz.cz
web www.tcs-cz.cz

Exteriérová stěna

 1. Omítka vnější
 2. Armování a sklotextilová sieťka
 3. Minerální izolace hr. 80 mm
 4. Lepicí malta, hr. 5 mm
 5. Sádrovláknitá deska Rigidur hr. 12,5 mm
 6. Konstrukční hranol KVH 60 x 160 mm
 7. Minerální izolace hr. 160 mm
 8. Paronepropustná fólie
 9. Sádrovláknitá deska Rigidur hr. 12,5 mm

Interiérová stěna

 1. Sádrovláknitá deska Rigidur hr. 12,5 mm
 2. Konstrukční hranol KVH 60 x 140 mm
 3. Minerální izolace hr. 140 mm
 4. Sádrovláknitá deska Rigidur hr. 12,5 mm

Difúzně otevřená stěna

 1. Omítka vnější difúzní
 2. Dřevovláknitá deska Hofatex
 3. Konstrukční hranol KVH 60 x 160 mm
 4. Tepelná izolace hr. 160 mm
 5. Paropropustná fólie
 6. Sádrovláknitá deska Rigidur hr. 18 mm

Podlaha na základové desce

 1. Podlahový dílec Rigidur hr. 12,5 mm
 2. Podlahový dílec Rigidur hr. 12,5 mm
 3. Extrudovaný polystyrén
 4. Stavební fólie
 5. Hydrolizolace
 6. Základová deska

Podlaha mezi podlažími

 1. Podlahový dílec Rigidur hr. 12,5 mm
 2. Podlahový dílec Rigidur hr. 12,5 mm
 3. Dřevovláknitá deska hr. 20 mm
 4. Betonová tvárnice hr. 30 - 40 mm
 5. Kročejová izolace hr. 6 mm
 6. OSB deska
 7. Dřevěná konstrukce KVH
 8. Minerální izolace hr. 160 mm
 9. Sádrovláknitá deska Rigidur hr. 12,5 mm