TEFI CONSULTING SERVICE, s.r.o.
Ing. Petr Přerovský
Krausova 264/11
772 00 Samotišky

  27767094
pevná linka: +420 585 750 059
mobil: +420 731 116 806
e-mail info@tcs-cz.cz
web www.tcs-cz.cz

POŽADAVKY NA DOKUMENTACI


Dokumenty objektu je nutno doložit dle skutečného stavu.


1. Technická zpráva

 • Popis jednotlivých konstrukcí stavby
 • Skladby svislých a vodorovných konstrukcí, typy oken a dveří ne rozhraní různých tepelných zón – může být uvedeno ve výkresové dokumentaci
 • U bytových a víceúčelových budov je nutné, aby bylo možné odečíst plochy zvláště pro schodišťový prostor, byty, nebytové prostory a společné suterénní prostory (zjednodušeně pro různě vytápěné, nebo chlazené, nebo větrané zóny)
 • Soupis a určení polohy – místa způsobu přípravy TUV, vytápění, chlazení, větrání – typové označení zdroje, jeho příkon, výkon a účinnost)
 • Stanovení, pro které části objektu je použit, ten který zdroj pro vytápění, chlazení a větrání

2. Výkresová dokumentace

 • Situace
 • Půdorysy jednotlivých podlaží v měř. 1:100 (výjimečně 1:200) s vyznačenými skladbami stěn obvodových či dělících, rozměry oken a dveří v obvodovém plášti, vyznačená místa tepelných mostů (pokud jsou známa)
 • Řez objektem s vyznačenými skladbami střechy, podlah a dělících konstrukcí
 • Pohledy
 • (výkresová dokumentace musí umožnit odečtení plochy obvodových a dělících konstrukcí, včetně rozměrů otvorů v nich)

3. Čestné prohlášení

 • O skladbách konstrukcí obvodových či dělících, u kterých není možno provést zaměření či sondu