TEFI CONSULTING SERVICE, s.r.o.
Ing. Petr Přerovský
Krausova 264/11
772 00 Samotišky

  27767094
pevná linka: +420 585 750 059
mobil: +420 731 116 806
e-mail info@tcs-cz.cz
web www.tcs-cz.cz

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV PODLE NOVELY ZÁKONA č. 318/2012 Sb.Co je to průkaz energetické náročnosti budovy a proč je zapotřebí průkaz ENB vlastnit?

Povinnost stavebníkům a vlastníkům budov vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy vyplývá z § 6a zákona č. 406/2006 Sb., směrnice EP 2002/91/ES a vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetickém posuzování budov.

Průkaz energetické náročnosti budovy - průkaz ENB slouží pro hodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti, tj. hodnocení kvality objektu z hlediska tepelných ztrát, výše spotřebovávaných energií či nákladů na vytápění, ohřev TUV, větrání a osvětlení budovy.

Vypracováním Průkazu energetické náročnosti budovy získá stavebník podrobnou informaci o tepelně technických vlastnostech objektu, poodhalí se rezervy a nastaví možnost upravit energetickou náročnost objektu na optimální hodnotu. Posouzení energetické náročnosti budovy skýtá možnost, ještě před zahájením stavebních prací, upravit skladby konstrukcí obálky budovy tak, aby uživatel zbytečně nevynakládal finanční prostředky na paliva a energie potřebné pro budoucí provoz objektu.

Kdy vzniká povinnost nechat vyhotovit průkaz PENB?

  • při výstavbě nových budov
  • při rekonstrukci budovy v rozsahu větší než 25% celkové obálky budovy
  • při prodeji nemovitosti nebo nájmu budovy (nebo ucelených části)
  • užívání budov orgánem veřejné moci od 1.7. 2013 s plochou větší než 500 m2 od 1.7.2015 s plochou větší než 250 m2
  • užívání bytových domů nebo administrativních budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017 s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019

Kdy počínaje 1.4.2013 nastává povinnost dokládat průkaz ENB?

  • při inzerci prodeje a pronájmu
  • při jednání o prodeji a pronájmu
  • při uzavření smlouvy jako součást smlouvy (dokládá se kopie PENB)
  • k vyřízení stavebního povolení nebo ohlášky stavby